Utviklet i sammarbeid med

Takbro

Norasonde har utviklet et nytt modulert varmekabelsystem. Behovet har alltid vært tilstede i klimasoner som vi har i bla. Norge. Pr. dato er det ingen slike løsninger kommersielt i markedet. Målet er å unngå is og snølagte produkter når disse skal benyttes vinterstid. Her inngår Takstige, Takplatå, Takbro etc. med ferdig montert varmekabel. Varmekablene er terminert med IP68 kontakter og tillater sammenkobling av moduler, varmekabel rundt vindu og takrenne med nedløp.

Montering

Alle modulene kobles sammen med IP 68 kontakter. Dette krever ingen godkjenning, og kan gjøres av stige montør. Norasonde kan levere alle komponenter til en komplett varmeløsning (terminerings Kit, termostat og sikring).  

Varmekabel til Takvinduer

Lengde på varmekabel til vindu kan beregnes ut fra kjente opplysninger. Moduler av 0,22 -1m lengder. Herfra skjøtes elementer til ønsket lengde. Kabel produseres med tilkoblingsmulighet til nærmeste takmodul. Alt smeltevann går til takrenne. Varmekabel legges i takrenne og nedløpsrør. Varmekabel avsluttes hvor det er frostfritt.

Varmekabel til takrenne og taknedløp

Til takrenne og nedløp kappes kabel på oppgitte mål. Endeavslutning og IP68 kontakt monteres på. Endeavslutning legges ned til frostsikker grunn. Kontakt i takrenne kobles til takmodul.

Tilkobling til strømnett/samsvar

Tilkobling til strømnett gjøres i nærheten av takvindu. Dette må gjøres av godkjent El.Installatør. Jobben forenkles ved at tilkobling er innendørs. Varmekabelløsning fra Norasonde kommer med samsvarserklæring og dokumentasjon.

Testing:

Grundig utprøving av varmekablenes effekt er utført. Stige og platå ble lagt inn i -20` kulde og isbelagt. Etter ca. 10min. Registrerte vi smelting! Etter 20min. isfritt! Se vedlagte video som viser prosessen.

takbro takstige
 bro m kabel  stige og bro