Utviklet i sammarbeid med

 Gesims 4503_420H

Ombygging av loft til nye leiligheter er populært. Dette har foregått og foregår i stor stil i privathus, bygårder og næringsbygg. Boarealet øker og med det verdien på eiendommene. Men slike leiligheter oppunder tak kan være røyk og brannfeller. Men nå finnes det løsning på dette problemet, Eurostigen har gesims stiger som går fra bakkeplan langs husvegg og rundt takutspring. Stige løsningen heter utfellbare RVS – ryggvern stiger. Videre tilbys nå fra Eurostigen komplett takløsning fra, med rømningsvei fra Velux takvinduer, via tak, stiger og ned til planert terreng. Ofte er de tiltenkte innvendige rømningsveier fra lofts etasje blokkert grunnet røyk og brann i underliggende etasjer. De som oppholder seg på loft bør kunne komme seg ut!

Rømning fra tak via Eurostigen med/ uten varmekabler, under er pdf dokumenter som beskriver forskjellige løsninger.

Rømningsvei fra takvindu

Velux takvinduer som er godkjent som rømningsvei.