Utviklet i sammarbeid med

Pressemelding

Nytt konsept: Rømning/evakueringsveier fra takvindu og ned til bakken. Produktene er utviklet i samarbeid mellom Eurostigen og VELUX Norge AS. Alle produkter på tak kan leveres komplett installert med varmekabler. Eurostigen inngår i sortimentet til Norasondegruppen AS.


Eurostigen, en utfellbar brann- og evakuerings stige (RVS), produsert av Norasonde Industri siden 1982, har videreutviklet sitt produkt og inngått et samarbeid med VELUX Norge AS i 2014.

VELUX gruppen produserer og markedsfører takvinduer med godkjent areal for rømning. Som markedsleder i Norge innen takvinduer er effektive rømningsveier fra takvinduer og ned til planert terreng et naturlig satsningsområde.

Eurostigen er videreutviklet for å tilfredsstille kravene i TEK10. Nå lanseres et nytt produkt: Utfellbar RVS (Ryggvernstiger for gesims), som går fra bakkenivå, langs vegg og rundt takutstikk og opp på tak.

Videre tilbyr Eurostigen rømning/- evakueringsprodukter som takplatå, takbro og takstiger, med og uten varmekabler. I den norske klimasonen er is og snø på takproduktene en utfordring. Eurostigen produserer takproduktene, som er typegodkjent, med varmekabler ferdig levert og montert, tilpasset hvert prosjekt. Varmekabler går via takrenne og nedløp og ned til frostfritt.

Byggeforskriftene i (Tek10) har krav for tilrettelegging av rømningsveier ved brann. Årsaken er at flere personer omkommer under evakuering i forsøk på rømning via områder med mye røyk. Brenner det i en bygning i underetasjene vil avgasser og røyk finne veien til loftsetasjen. Alternative utvendige rømningsveier er viktige supplement til innvendige løsninger.

 

Prosjektet «Rømningsvei fra takvindu er klar for markedet». Nye produkter i prosjektet: Tak løsninger, Utfellbar RVS (Ryggvernstige) gesimsstiger.

VELUX Norge AS: Glenn Haugen tlf. 225 10 600

Eurostigen: Sverre Rønnemyr tlf. 474 64 337

 VELUX:         www.velux.no                                   Eurostigen:  www.eurostigen.com